Yazım Kuralları

Kongre Yazım Kuralları
Bildiri Times New Roman formatında yazılmalıdır. Bildiri yazımında aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır.
Kongre Özet Gönderim Adresi: iceb2015@cbu.edu.tr

 1. Başlık Sayfası 
  Başlık sayfası makalenin başlığını, yazar veya yazarların adı, bağlı bulunduğu kurum veya üniversitesin adı, tam posta adresi, telefon/fax numarası, her bir yazarın e-mail adresi (birden fazla yazar olduğu durumda yazışmaların yapılacağı yazarın belirtilmesi)
 2. Makalenin Başlığı 
  12 punto büyüklüğünde baş harfleri büyük ortaya yazılmalıdır.
 3. Yazar/Yazarlar 
  Başlığın altında sağa hizalı 10 punto büyüklüğünde unvanlarıyla birlikte Yazılmalı ve dipnotta bağlı olduğu üniversite veya kurum yer almalıdır.
 4. Özet/Abstract 
  10 punto büyüklüğünde 200 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce olarak özet yazılmalıdır. Ayrıca konunun anahtar kelimeleri özetin sonunda yer almalıdır
 5. JEL Kodu 
  Özetin altında altında sola hizalı 10 punto büyüklüğünde JEL sınıflandırılmasına göre eserlerin kodlaması yapılmalıdır.
 6. Metin 
  A4 boyutunda MS Word programında, 11 punto, 1 satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarından sağ, üst ve alt 4 cm, sol 3 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır. Bildiriler 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 7. Tablo/Şekil 
  Tablo ve şekillerin üzerinde 10 punto tek aralık şeklinde numaralandırma ve başlık yer almalıdır.
 8. Referanslar 
  Metin içerisinde referanslar yazar- yıl formatında verilmelidir. Kaynakça Harvard Yazar Yıl sistemiyle tutarlı olarak gösterilmelidir

Kabul Edilen Bildiriler Kongre Bildiri Kitabında Yayınlanacaktır.
Kongre Dili: Türkçe ve İngilizce