Konu Başlıkları

Dünya Ekonomisinde Değişim ve Makedonya Ekonomisine Etkisi
Arap Baharının ve Bölgesel Fırsatların Ülke Ekonomisine Etkisi
Rekabet Gücü
Bölgesel Pazarlama
Bölgesel Turizm
Sermaye Piyasaları ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Şirket Birleşmeleri ve Satın Alımları
Ekonomik ve Siyasi Olarak Enerji Politikaları
Uluslararası Ticarette Bölgesel İşbirlikleri
Mültecilik ve Göç Ekonomisi
Değişim Sürecinde Sektörlerin Uyum Gücü
Beşeri Sermaye
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
Sanayileşme
Tarım
Bilgi Ekonomisi ve Enformasyon Teknolojileri
Teknolojik Gelişme ve Yatırımlar
Uluslararası Sermaye Hareketleri, Yatırımlar ve Borçlanma
Uluslararası Finans Kuruluşları
Sermaye Birikimi ve Bankacılık Sistemi
Ekonomik Entegrasyonlar
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırımları ve Bölgesel Etkileri
Finans
Finansal Ekonomi
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Uluslararası Finans
Uluslararası Ekonomi
Emek Ekonomisi
Sermaye Piyasaları
Risk Sermayesi
Muhasebe ve Denetim
Kamu Ekonomisi
Çalışma Ekonomisi
Sosyal Politika 
Çalışma Psikolojisi
Çalışma Sosyolojisi
Yoksulluk
Sosyal Dışlanma
İşsizlik
Çalışma İlişkileri
İnsan Kaynakları Ve Ayrımcılık
Piyasa Özgürlükleri ve Küresel Kriz
Krizlere Yönelik Maliye Politikaları
Kriz Ortamında Para ve Maliye Politikalarının Uyumu
Kriz Döneminde Teşvik Politikaları
Devletin Değişen Rolü ve Maliye Politikasında Yaşanan Dönüşüm
Mali Disiplin ve Bütçe Politikaları
Diğer